Suggest an idea on how we can converge mobile and internet.

Globe UNLITXT 10 for 1day

Sana ang unlimited text nyo ay maging 10 pesos na from 20 pesos kasi sobrang mahal e. Kayo na lang ang ganyan kamahal na unlimited text. Ang smart nga, ung unlimited 15 nila ay kasamang calls e di dapat tapatan nyo din ang network nila para manatili kaming mga subscribers nyo sa globe.

263 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymous shared this idea  ·   ·  Admin →

  5 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base